Zaujímavosti

Toxické látky

Prostredie, v ktorom sa človek denne pohybuje,
potraviny, životospráva,
ale i dedičné faktory spôsobujú,
že telo človeka je viac či menej vystavené látkam,
ktoré postupne zanášajú orgány človeka škodlivými látkami
spôsobujúcimi TOXICITU organizmu a sú príčinou najrozličnejších
chronických a civilizačných chorôb, žiaľ aj nevyliečiteľných.

Tieto živé a neživé toxíny sú nahromadené v rôznych infekčných ložiskách – v tuku, v hlienoch,
vo väzivových tkanivách a v krvných zrazeninách.

Uvádzame niektoré látky, ktoré vykazujú rôzny stupeň toxicity:

 • lieky,
 • antibiotiká,
 • anestetiká,
 • vakcíny,
 • cytostatiká protinádorovej chemoterapie,
 • radiačná záťaž pri rádioterapii,
 • konzervanty,
 • farbivá,
 • emulgátory,
 • stabilizátory,
 • omamné látky,
 • drogy,
 • tabak,
 • ťažké kovy,
 • rozpúšťadlá,
 • pesticídy,
 • insekticídy,
 • karcinogény,
 • vírusy,
 • baktérie,
 • mikroorganizmy,
 • parazity,
 • plesňové a hubové infekcie,
 • psychické a stresové toxíny,
 • rádioaktívne žiarenie,
 • kyselina močová,
 • nerozpustné soli v kĺboch,
 • škvárovité látky v krvi (tzv. plak v cievach),
 • cholesterol a glukóza v krvi,
 • kreatinín,
 • urea (močovina),
 • závislosť na alkohole,
 • výfukové splodiny,
 • a rôzne iné toxické látky v priemysle, poľnohospodárstve atď …

Tieto toxické látky sú nahromadené v infekčných ložiskách. Toxíny sú tiež príčinou prekysleného organizmu. V cievach, vo svaloch a kĺboch, v spojivových a tukových tkanivách a tiež v lymfatických cestách sa usádzajú soli a kyseliny, ktoré môžu narušiť a poškodiť normálnu činnosť buniek, tkanív, orgánov a žliaz. Človek je tak omnoho viac náchylnejší k chorobám.  Odstránenie takýchto toxických látok z organizmu pomocou detoxikačného prístroja ReVital zabezpečí takú očistu tela a orgánov, že tie sú schopné niekoľkonásobne viac odolávať rôznym zdravotným ťažkostiam.